We use cookies and similar techniques so we can help you better and in a more personal way. With cookies, we and third parties track your internet behavior on our website. This way, we'll show you advertisements based on your interests, and you'll be able to share information via social media. If you continue using our website, we'll assume you're OK with that. Want to know more? View our cookie page

Zuurtegraad en pH waarde - Alles over de bodem


 

 

Zuurtegraad en pH-waarde

De zuurtegraad van je bodem wordt ook wel de pH-waarde genoemd. De pH meten we op een schaal van 0 tot 14. Hoe lager de waarde, hoe zuurder de substantie. Hoe hoger de waarde, hoe basischer. De neutrale waarde is 7. Water, H2O, zonder verdere toevoegingen heeft een waarde van 7.

 
 

“Bij een verkeerde pH-waarde kan het plantje slecht functioneren. De wortels kunnen bepaalde stoffen niet opnemen, of nemen juist teveel van een bepaalde stof op.”

 

Waarom is de pH belangrijk?

Iedere plantensoort heeft een eigen optimum wat betreft de pH-waarde. Dit komt doordat de pH invloed heeft op de werking van verschillende transportprocessen. Met transport bedoelen we hier het opnemen van (voeding)stoffen door planten. Bij een verkeerde pH-waarde kan het plantje slecht functioneren. De wortels kunnen bepaalde stoffen niet opnemen, of nemen juist teveel van een bepaalde stof op. Dit kan je plant zelfs vergiftigen. De pH regelt namelijk het evenwicht in de bodem door middel van chemische processen. Is de pH-waarde te laag, dan komen er meer sporenelementen, zware metalen en fosfaat in het bodemvocht voor. Bij een te hoge pH-waarde, dus bij aanwezigheid van veel kalk, kan door vastlegging of fixatie juist gebrek aan mangaan-, ijzer-, borium-, zink- en koper optreden. Voor het goed functioneren van het bodemleven moet de pH-waarde boven de 4,8 liggen.

pH behoefte van planten

De meeste planten kunnen goed gedijen bij een pH-waarde van 5 tot 6.5. In deze range kunnen zij van de meest belangrijke stoffen voldoende opnemen. De stoffen waar ze minder van nodig hebben komen bij deze waarde ook binnen, maar zoals gewenst, in mindere mate. Wat de pH-waarde is waarbij jouw plantje het beste groeit? Dat zoek je het best uit per plant.

De pH meten

Voor een nauwkeurige meting van de pH meet je deze het best in de vloeistof die je de plant geeft. Deze meting werkt niet met geleiding, maar met spanning. Het meet de geladenheid van de vloeistof. Om de pH in vloeistof te meten hebben we verschillende modellen pH-meters.

pH / zuurtegraad veranderen

De zuurtegraad van je bodem of wateroplossing kan je beïnvloeden. Is jouw grond te zuur of juist te basisch? Hier vind je verschillende producten die je helpen om de pH te veranderen door toepassing in de watergift.

  1. Lemon kick; een biologische pH-regelaar die de pH in stappen verlaagt
  2. Canna pH- Organozuur; voor het aanzuren van voedingsoplossing als alternatief voor salpeter en fosforzuur.
  3. Plagron pH Plus; voor het verhogen van de pH
  4. Plagron Calcium Kick; een pH-regelaar en bodemverbeteraar van gecalcineerde algen

Wil je de pH van de bodem veranderen, maar zonder iets in je watergift toe te voegen. Dan kan je er ook voor kiezen om kalk te strooien. Kalk verhoogt de pH-waarde. Wil je hem juist verlagen dan kan je dat doen door te kiezen voor bemesting met een verzurend effect.

We helpen je graag bij het uitzoeken van de geschikte vorm voor jouw planten.