Grond verbeteren


HOE VERBETER IK DE GROND VAN MIJN TUIN?

Een border met sterke gezonde planten, een prachtig groen gazon of perken met uitbundig bloeiende bloemen. Dit kunt u alleen bereiken op een goede tuingrond. Het is dus belangrijk om vóórdat u gaat planten uw grond te verbeteren en dit in de jaren daarna goed bij te houden. Op welke grond u ook tuiniert, zand, klei of veen, een goede structuur van de bodem is een absolute must. Kleigrond is vaak gebaat bij een betere afwatering en het luchtiger maken ervan. Bij zandgronden moeten water en voedingsstoffen beter worden vastgehouden. Zure gronden hebben kalk nodig, enzovoort.

U kunt de grond verbeteren door u te richten op:

 • Afwatering
  Een teveel of een tekort aan water in uw tuin zorgt ervoor dat planten afsterven. Door te sproeien of een beregeningsinstallatie aan te leggen, lost u het tekort eenvoudig op. Een teveel aan water daarentegen is iets lastiger op te lossen. Er zijn vier oorzaken van een slechte afwatering:
  • Hoog percentage klei, slib of fijn zand;
  • Harde dichte laag door lang onbewerkt te zijn;
  • Natuurlijke dichte laag;
  • Ligging op grondwaterniveau.

Het overtollige water kunt u weg laten lopen via verticale drains. Daarvoor maakt u gaten die tot het grondwater reiken, ongeveer 15 cm diep. Deze vult u met grof en water doorlatend materiaal zoals hydrokorrels, schelpen, lavasteen, grond of split en dekt u af met een laagje zand. Een andere maar meer ingrijpende oplossing is het aanleggen van een professioneel drainagesysteem.

 • Organisch materiaal & bodemleven
  In de grond ontstaat er organisch materiaal uit de overblijfselen van planten en dieren waarmee planten zich voeden. Dode planten worden door organismen als regenwormen in de grond gebracht, waar andere organismen zoals schimmels en bacteriën de plantendelen omzetten in humus. Tijdens dit proces komen nitraatstoffen vrij die jonge planten nodig hebben voor hun groei. Deze voeding neemt na verloop van tijd af. U kunt de vruchtbaarheid van de grond verhogen door extra organisch materiaal of bodemleven toe te voegen in de vorm van:
  • Stalmest;
  • Kippenmest;
  • Turf;
  • Compost;
  • Schimmels;
  • Bacteriën.

Het organische materiaal brengt u aan in een laag van 10 centimeter dat u al dan niet door het oppervlakte spit of harkt.

 • pH-waarde

Alkalische grond kunt u geschikt maken voor planten die geen kalk verdragen door turfbedden aan te leggen. Dit doet u door grond af te voeren en op deze plaats grond met turf te vermengen. Een andere mogelijkheid is om zwavelmeel of aluminiumsulfaat te strooien. Dit laatste is echter giftig en dus niet geschikt voor gebruik in uw moestuin. Heeft u juist last van een te zure grond? Dan kunt u deze minder zuur maken met kalk.


Samengevat

Een bodem met een goede structuur absorbeert de regen sneller, overtollig water blijft niet lang staan, maar trekt snel in de bodem weg. De bodemorganismen kunnen hun werk doen en ook de beplanting zal sneller aanslaan, omdat de wortels hun weg makkelijker vinden in een losse bodem.

Begin daarom altijd met het losmaken van de bodem en zorg voor een goede afwatering via drainagegaten of buizen. Vervolgens kunt u een grote hoeveelheid mest, turf of compost toevoegen. Wormen en mieren zullen ervoor zorgen dat de oorspronkelijke tuingrond wordt gemengd met de toegevoegde compost.

Om een goede bodemstructuur te behouden, is het belangrijk om jaarlijks organisch materiaal toe te voegen en regelmatig de pH-waarde te testen.