We use cookies and similar techniques so we can help you better and in a more personal way. With cookies, we and third parties track your internet behavior on our website. This way, we'll show you advertisements based on your interests, and you'll be able to share information via social media. If you continue using our website, we'll assume you're OK with that. Want to know more? View our cookie page

Disclaimer

De website van All4Plants.com is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken qua kleur of anderszins. De inhoud van deze website is slechts ter algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie, waaronder prijzen, worden ontleend. Op alle offertes, producten en diensten van All4plants.com zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Oneigenlijk gebruik van de bij All4Plants.com gekochte producten is altijd en alleen voor risico van de klant. All4Plants.com kan hiervoor geenszins aansprakelijk worden gehouden in welke vorm dan ook. Wij behouden ons dan ook het recht voor om in alle voorkomende gevallen hier direct afstand van te nemen. Aansprakelijkheid ligt te allen tijde bij de klant zelf.

All4Plants.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website. All4Plants.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website of delen daarvan. All4Plants.com behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

Op de gehele website en alle afzonderlijke onderdelen berusten de intellectuele eigendomsrechten geheel bij All4Plants.com en/of partners. Kopiëren en of gebruik van informatie van onze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Op al onze producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.